Безплатни консултации

При необходимост е възможно осъществяването на среща и даване на компетентна безплатна консултация от водещи специалисти в областта на здравеопазването и конрола на храните от Тракийския университет и Русенския университет. Ние предлагаме не просто лабораторно изпитване, а услуга, която е насочена към решаване на конкретен проблем. Можем да окажем методична помощ, защото тук работят специалисти в областта на храните, отлично запознати със законодателството и специализирали в тази област. Своя професионализъм лабораториите са доказали чрез участия в редица международни изпитвания, където са се нареждали сред първите.

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Чай, кафе и какао

Вино

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Води за питейно-битови цели

Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Инстантни продукти

Стартерни култури

Болести и неприятели по семенния материал

Хранителни добавки