• Микробиологични Изследвания

  • Микробиологични Изследвания

   Микробиологичните анализи на храните могат условно да будат раделени на две големи групи – анализи за определяне на хигиенно качество и показатели за определяне безопастност на храните.

   Безопастност на храните

   • Salmonella spp.
   • Listeria monocytogenes
   • Стафилококов ентеротоксин
   • Enterobacter Sakazakii

   Хигиенно качество

   • Общ брой микроорганизми
   • Млечно-кисели бактерии
   • Колиформи
   • Плесени и дрожди
   • Enterobacteriaceae
   • E.coli
   • B. cereus
   • B. mesentericus
   • Cl. perfringens
   • Pseudomonas spp.
   • Campylobacter spp.
   • Термофилни аеробни и анаеробни микроорганизми в консерви

   АКРЕДИТИРАНИ ГРУПИ:

   1. Месо и месни продукти и животински мазнини
   2. Мляко и млечни продукти, стартерни култури
   3. Риба и рибни продукти
   4. Яйца и яйчни продукти
   5. Мед и пчелни продукти
   6. Храни от растителен произход. Хляб и хлебни продукти, зърнени култури, брашна и масла от растителен произход, ядки и маслодайни семена, подправки, чай, кафе.
   7. Води за питейно-битови цели, отпадъчни води, за плувни басейни
   8. Фуражи и фуражни компоненти
   9. Материали от животни – кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби
   10. Смивове и отривки от повърхности
   11. Захарни изделия
   12. Консерви
   13. Продукти от преработени плодове, зеленчуци и месо/ готвени ястия
   14. Безалкохолни напитки, сокове и боза
   15. Плодове, зеленчуци и продукти от тях

 • За повече информация и консултации 0899 93 30 18