• Физикохимични Изследвания

  • Физикохимични Изследвания

   • Органолептични, биохимични, химични и физикохимични изпитвания

   Биохимични изпитвания
   Реакция с меден сулфат;
   Амоняк по Неслер;
   Амоняк по Ебер;
   Пероксидаза;
   Фосфатаза;
   Доказване на чужди примеси в мляко и млечни продукти (сода бикарбонат и нишесте);
   Химични изпитвания
   Определяне чистотата на млечна мазнина (чуждовидови мазнини);
   Наситени и ненаситени мастни киселини, и транс изомери на мастните киселини;
   Определяне на подсладители (ацесулфам к, аспартам, захарин, цикламат);
   Консерванти (бензоена и сорбинова киселина);
   Кофеин;
   Физикохимични изпитвания
   Определяне на рН;
   Водно съдържание/сухо вещество (влага на средината);
   Общо съдържание на вода в птиче месо;
   Хлориди (готварска сол);
   Титруема киселинност;
   Киселинен градус;
   Перокисно число;
   Осапунително число;
   Йодно число;
   Плътност;
   Рефракционен индекс;
   Гранивост на мазнини (реакция на Крайс);
   Мазнини (мазнини в сухото вещество);
   Обща пепел;
   Белтък;
   Съдържание на съединителнотъканен белтък (съотношение колаген/протеин);
   Въглехидрати;
   Съдържание на сурова целулоза (влакнини);
   Захари (лактоза, инвертна захар, захароза);
   Съдържание на фосфати;
   Летливи бази (ОКЛАВ);
   Неразтворими примеси във вода и масла;
   Механични примеси;
   Хидроксиметилфурфурол;
   Диастазна активност;
   Електропроводимост;
   Мокър глутен;
   Микотоксини (охратоксин, зеараленон, деоксиниваленол, афлатоксин В1, Т-2 токсин, фумонизини;
   Складови вледители;
   Нитрати;
   Нитрити;
   Алуминий;
   Желязо;
   Манган;
   Амониев йон;
   Хлориди;
   Свободен хлор;
   Олово;
   Кадмий;
   Хром;
   Желязо;
   Мед;
   Никел;
   Цинк;
   Общ азот;
   Обща твърдост;
   Калций;
   Уреазна активност;
   Енергийна стойност (калкулация);

   Пакет Хранителна стойност:
   Енергийна стойност (калкулация)
   Мазнини
   от които наситени мастни киселини
   Въглехидрати
   от които захари
   Белтъци
   Сол

    

    

 • За повече информация и консултации 0899 93 30 18