Фуражи и фуражни компоненти

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Влага Регламент (ЕС) № 152 Приложение III т.А
Захари Регламент (ЕС )152 Приложение III т.Й
Киселинно число/ киселинност БДС 11374 т.4.9
Натриев хлорид Регламент (ЕС)152 Приложение III т.Р
Сурова целулоза (влакнини) БДС 11374 т.4.3
Сурови мазнини Регламент (ЕС) 152 Приложение III т. З
Хранителни влакнини (фибри) ВВЛМ –ФХ-67
Регламент (ЕС)152 Приложение III т.Р
Уреазна  активност БДС 11374 т.4.17
Суров протеин Регламент (ЕС) № 152 Приложение III т.В

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Микотоксини:
Афлатоксин В1
Афлатоксин В2
Афлатоксин G1
Афлатоксин G2
Сума от афлатоксини  (В1, В2, G1, G2)
ВВЛМ –LC-5
Афлатоксин В1 ВВЛМ 9
Деоксиниваленол ВВЛМ –LC-5
БДС EN 16877
ВВЛМ 8
Зеараленон ВВЛМ –LC-5
БДС EN 16877
ВВЛМ 7  
Охратоксин А ВВЛМ –LC-5
ВВЛМ 6
Т2 токсин ВВЛМ –LC-5
БДС EN 16877
ВВЛМ 10
Фумонизин В1
Фумонизин В2
Сума от фумонизини  (В1, В2)
ВВЛМ –LC-5
Сума от фумонизини  (В1, В2) ВВЛМ 11
НТ 2 токсин ВВЛМ –LC-5
БДС EN 16877
Кокцидиастатици:
Ласалоцид натрий
Мадурамицин амоний α
Монензин натрий
Никарбазин
Наразин
Робенидин хидрохлорид
Салиномицин натрий
Семдурамицин натрий
Декоквинат
Диклазурил
Халофугинон хидробромид
ВВЛМ- LC-3
Госипол ВВЛМ-LC- 21  
Остатъци от фармакологични  субстанции ВВЛМ-LC- 20
Остатъци от пестициди ВВЛМ-LC- 26
Аминокиселини ВВЛМ-LC- 22
. Оцветители ВВЛМ-LC- 18
Химични елементи:
Калций, Натрий, Фосфор, Калий, Сяра, Желязо, Цинк, Mед, Манган,  Кобалт
БДС EN 15621
Олово, Арсен, Кадмий, Живак БДС EN 15763
Фосфор Регламент (ЕС) 152 Приложение III т.  П
Меламин ВВЛМ-LC- 24
Теобромин ВВЛМ-LC- 23

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Бацилус цереус БДС EN ISO  7932
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
Ентеробактерия БДС  ISO 21528-1
БДС  ISO 21528-2
Ешерихия коли БДС  ISO 16649-1 
БДС  ISO 16649-2 
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
Клостридиум  перфрингенс БДС EN ISO 7937   

Месо и месни продукти

Пиво

Хляб, хлебни изделия и варива

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им

Ядки и продукти от преработката им

Инстантни продукти

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Пчели и пчелни продукти

Повърхностни и отпадни води

Животински мазнини