Пиво

Инструментални методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Остатъци от пестициди БДС EN 15662

Пиво

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Пчелен мед и пчелни продукти

Мляко и млечни продукти

Животински мазнини

Повърхностни и отпадни води

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Хляб, хлебни изделия и варива

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини