Пиво

Инструментални методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Остатъци от пестициди БДС EN 15662

Инстантни продукти

Стартерни култури

Месо и месни продукти

Чай, кафе и какао

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Мляко и млечни продукти

Хляб, хлебни изделия и варива

Фуражи и фуражни компоненти

Хигиена на контактни повърхности/ смивки