Безплатни консултации

При необходимост е възможно осъществяването на среща и даване на компетентна безплатна консултация от водещи специалисти в областта на здравеопазването и конрола на храните от Тракийския университет и Русенския университет. Ние предлагаме не просто лабораторно изпитване, а услуга, която е насочена към решаване на конкретен проблем. Можем да окажем методична помощ, защото тук работят специалисти в областта на храните, отлично запознати със законодателството и специализирали в тази област. Своя професионализъм лабораториите са доказали чрез участия в редица международни изпитвания, където са се нареждали сред първите.