Месо и месни продукти

ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
1 Форма и размери, мирис, вкус, външна повърхност, разрезна повърхност и структура. Външен вид и цвят. Консистенция.(1) БДС 1323 т.2.1.
БДС 14593 т.3
БДС 9381

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Активна киселинност (рН) БДС 1323 т.2.3.1
Амоняк по Неслер БДС 1323 т.2.3.5
Белтък (протеин) БДС 9374 т.2
Влага БДС 5712
Въглехидрати (изчислени като разликата между 100% хранителен състав и сумата от мазнини, белтък, пепел и водно съдържание) ВВЛМ 44
Гранивост на мазнини (реакция на Крайс) ВВЛМ 65
Енергийна стойност (изчислена като сума от съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини) БДС 9374 т.2
БДС 8549 т.3
ВВЛМ 44
ВВЛМ 72
Захари ВВЛМ 71
Мазнини БДС 8549 т.3
Масленост в сухото вещество ВВЛМ- ФХ- 1
Мастни киселини:
-наситени,
-ненаситени(Омега 3,6,9)
-транс изомери
БДС EN ISO 12966-4
Натриев хлорид БДС 7168 т.4
Общо съдържание на вода в пилета / разфасовки от домашни птици Регламент (ЕО) № 543 ;Приложение VIII
ISO1442
ISO 937
Пепел БДС 9373
Пероксидаза БДС 1323 т.2.3.7
Реакция с меден сулфат БДС 1323 т.2.3.9
Сурова целулоза (влакнини) БДС ISO 5498
Сероводород БДС 1323 т.2.3.8
Сухо вещество БДС 5712
Съотношение колаген/месен протеин БДС 14780
Регламент (ЕС) № 1169 Приложение VI
Фосфати общи (като дифосфорен пентаоксид) ISO 13730
Нитрити БДС EN 12014-3
ВВЛМ 40
Нитрати БДС EN 12014-3
Алергени
-соев протеин
-глутен
– млечен протеин
ВВЛМ 62
ВВЛМ 63
ВВЛМ 64

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Остатъци от фармакологични субстанции ВВЛМ-LC- 20 *
Остатъци от пестициди ВВЛМ-LC- 25*
Оцветители ВВЛМ-LC- 18*
Олово, Арсен, Кадмий, Живак БДС EN 13805
БДС EN 15763*

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Бацилус цереус БДС EN ISO 7932
Общ брой аеробни микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
Ентеробактерия) БДС ISO 21528-1
БДС ISO 21528-2
Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:А1
БДС EN ISO 11290-2:А1
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
Кампилобактер БДС EN ISO 10272-1
БДС ISO/ТS 10272-2
Клостридиум перфрингенс БДС EN ISO 7937
Псевдомонас специес БДС EN ISO 13720
Наличие на антибиотици БДС EN 1323 т.4.3
Йерсиния ентероколитика БДС EN ISO 10273

Паразитологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Откриване на трихинели в месо Регламент (ЕС) №1375, Приложение I

Ядки и продукти от преработката им

Инстантни продукти

Варива (зърнено-бобови култури) и продукти от преработката им

Животински мазнини

Хляб, хлебни изделия и варива

Мляко и млечни продукти

Води от плувни басейни

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Стартерни култури

Яйца и яйчни продукти