Чай, кафе и какао

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Влага БДС 8999 т2.6
БДС  8273 т.2
Масленост БДС 8273 т. 3
Пепел БДС 8273 т.5
БДС 8999 т.2.9
Разтворими вещества БДС 8999 т. 2.7.2

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Микотоксини:
Афлатоксин В1
Афлатоксин В2
Афлатоксин G1
Афлатоксин G2
Сума от афлатоксини  (В1, В2, G1, G2)
ВВЛМ –LC-14
Деоксиниваленол ВВЛМ –LC-14
Зеараленон ВВЛМ –LC-14
Охратоксин А ВВЛМ –LC-14
Т2 токсин ВВЛМ –LC-14
Фумонизин В1
Фумонизин В2
Сума от фумонизини  (В1, В2)
ВВЛМ –LC-14
НТ 2 токсин ВВЛМ –LC-14
Остатъци от пестициди ВВЛМ-LC- 26
Оцветители ВВЛМ-LC- 18
Химични елементи:
Олово, Арсен, Кадмий, Живак
БДС EN 15763
Водоразтворими витамини
Витамин В1,Витамин В2,
Витамин В3, Витамин В5
Витамин В6, Витамин В7
Витамин В9, Витамин В12
Витамин С
ВВЛМ-LC-16
Мастноразтворими витамини
Витамин А (бета каротен, ретинол), Витамин Е
Витамин D2, Витамин D3
ВВЛМ-LC-17
Теобромин ВВЛМ-LC- 23

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Колиформи ISO 4831
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Болести и неприятели по семенния материал

Стартерни култури

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Ядки и продукти от преработката им

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Хранителни добавки

Хляб, хлебни изделия и варива

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини