Кръвни проби

Прелагаме широк набор от лабораторни изпитвания свързани с репродукцията на животни и инфекциозни заболявания.

Материали от животни – кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби
 • Антитела срещу Инфекциозен бурзит (Гумборо)
 • Антитела срещу Инфекциозен бронхит
 • Антитела срещу Псевдочума по птиците
 • Антитела срещу Бруцелоза при ДПЖ
 • Антитела срещу бруцелоидоза при ДПЖ (заразен епидидимит)
 • Антитела срещу Бруцелоза при ЕПЖ
 • Антитела срещу Бруцелоза Свине
 • Антитела срещу Лептоспироза
 • Антитела срещу ензоотична левкоза
 • Антитела срещу мукозна болест (вирусна диария) ЕПЖ
 • Антитела срещу Инфекциозен ринотрахеит/инфекциозен пустуларен вулвовагинит ЕПЖ
 • Антраксни бацили
 • Бактериологично изследване на патологични материали
  – приченители на червенка
  – Листерии
  – Пастьорели
 • Салмонели