Пробовземане

Лабораторията предлага извършване на пробовземане от обучени специалисти и собствен транспорт с необходими условия за съхранение на пробите.

Лабораторията разполага със собствен транспорт и транспортира пробите от клиента до лабораторията в удобно за клиента време. При сключване на договор, Лабораторията предоставя безплатно необходимите консумативи. Лабораторията е акредитирана и за извършване на услугата пробовземане, което осигурява представителност на изпитването.