Районна ветеринарна станция русе е лаборатория с 87 годишна история. Началото е поставено през 1932г. - областна ветеринарна бактериологична станция.

Основната дейност е била насочена към заразните и паразитни болести по животните
Дейността е разширена , като е включен контрол на храните от животински произход

1951 ГОДИНА

Името на станцията е променено в районна ветеринарна станция Русе (РВС Русе), което име е запазено и до днес.

2004 ГОДИНА

Районната ветеринарна станция става частна лаборатория - лаборатория за изпитване на храни, фуражи и кръвни проби към „РВС Русе“ ЕООД с офис в гр. Русе.

2008 ГОДИНА

Лабораторията получава първоначална акредитация в съответствие с изискванията на БДС EN 180 17025:2006.

2014 ГОДИНА

Откритa e втора лаборатория за изпитване на храни, фуражи и кръвни проби към „РВС Русе“ ЕООД с офис в гр. София.

2015 ГОДИНА

Получава акредитация в съответствие с изискванията на БДС ЕХ 180 17025:2006

2017 ГОДИНА

Открит офис за вземане на проби в гр. Пловдив