Физикохимични Изследвания

Органолептични, биохимични, химични и физикохимични изпитвания

Биохимични изпитвания
 • Реакция с меден сулфат;
 • Амоняк по Неслер;
 • Амоняк по Ебер;
 • Пероксидаза;
 • Фосфатаза;
 • Доказване на чужди примеси в мляко и млечни продукти (сода бикарбонат и нишесте);
Химични изпитвания
 • Определяне чистотата на млечна мазнина (чуждовидови мазнини);
 • Наситени и ненаситени мастни киселини, и транс изомери на мастните киселини;
 • Определяне на подсладители (ацесулфам к, аспартам, захарин, цикламат);
 • Консерванти (бензоена и сорбинова киселина);
 • Кофеин;
Физикохимични изпитвания
 • Определяне на рН;
 • Водно съдържание/сухо вещество (влага на средината);
 • Общо съдържание на вода в птиче месо;
 • Хлориди (готварска сол);
 • Титруема киселинност;
 • Киселинен градус;
 • Перокисно число;
 • Осапунително число;
 • Йодно число;
 • Плътност;
 • Рефракционен индекс;
 • Гранивост на мазнини (реакция на Крайс);
 • Мазнини (мазнини в сухото вещество);
 • Обща пепел;
 • Белтък;
 • Съдържание на съединителнотъканен белтък (съотношение колаген/протеин);
 • Въглехидрати;
 • Съдържание на сурова целулоза (влакнини);
 • Захари (лактоза, инвертна захар, захароза);
 • Съдържание на фосфати;
 • Летливи бази (ОКЛАВ);
 • Неразтворими примеси във вода и масла;
 • Механични примеси;
 • Хидроксиметилфурфурол;
 • Диастазна активност;
 • Електропроводимост;
 • Мокър глутен;
 • Микотоксини (охратоксин, зеараленон, деоксиниваленол, афлатоксин В1, Т-2 токсин, фумонизини;
 • Складови вледители;
 • Нитрати;
 • Нитрити;
 • Алуминий;
 • Желязо;
 • Манган;
 • Амониев йон;
 • Хлориди;
 • Свободен хлор;
 • Олово;
 • Кадмий;
 • Хром;
 • Желязо;
 • Мед;
 • Никел;
 • Цинк;
 • Общ азот;
 • Обща твърдост;
 • Калций;
 • Уреазна активност;
 • Енергийна стойност (калкулация);
Пакет Хранителна стойност
 • Енергийна стойност (калкулация)
 • Мазнини
  от които наситени мастни киселини
 • Въглехидрати
  от които захари
 • Белтъци
 • Сол