Микробиологични изследвания

Микробиологичните анализи на храните могат условно да будат раделени на две големи групи – анализи за определяне на хигиенно качество и показатели за определяне безопастност на храните.

Безопастност на храните
 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes
 • Стафилококов ентеротоксин
 • Enterobacter Sakazakii
Хигиенно качество
 • Общ брой микроорганизми
 • Млечно-кисели бактерии
 • Колиформи
 • Плесени и дрожди
 • Enterobacteriaceae
 • E.coli
 • B. cereus
 • B. mesentericus
 • Cl. perfringens
 • Pseudomonas spp.
 • Campylobacter spp.
 • Термофилни аеробни и анаеробни микроорганизми в консерви
Акредитирани групи
 • 1. Месо и месни продукти и животински мазнини
 • 2. Мляко и млечни продукти, стартерни култури
 • 3. Риба и рибни продукти
 • 4. Яйца и яйчни продукти
 • 5. Мед и пчелни продукти
 • 6. Храни от растителен произход. Хляб и хлебни продукти, зърнени култури, брашна и масла от растителен произход, ядки и маслодайни семена, подправки, чай, кафе.
 • 7. Води за питейно-битови цели, отпадъчни води, за плувни басейни
 • 8. Фуражи и фуражни компоненти
 • 9. Материали от животни – кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби
 • 10. Смивове и отривки от повърхности
 • 11. Захарни изделия
 • 12. Консерви
 • 13. Продукти от преработени плодове, зеленчуци и месо/ готвени ястия
 • 14. Безалкохолни напитки, сокове и боза
 • 15. Плодове, зеленчуци и продукти от тях