Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Серологични и микробиологични изпитвания на материали от животни

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Антитела срещу инфекциозен бурзит (Гумборо) O.I.E. Manual of Diagnostic, раздел 2.3.12, т. 2.3-ELISA метод (30)
Антитела срещу инфекциозен бронхит O.I.E. Manual of Diagnostic, раздел 2.3.2, т. 2.3-ELISA метод
Антитела срещу псевдочума по птиците O.I.E. Manual of Diagnostic, раздел 2.3.14, т. 2.2-ELISA метод
Антитела срещу Бруцелоза при ДПЖ O.I.E. Manual of Diagnostic, раздел 2.1.4, т. 2.3.1-Рос-бенгал тест, т. 2. 4-РСК (Реакция за свързване на комплемента), т. 2.5 – ELISA метод
Антитела срещу Бруцелоидоза за при ДПЖ (заразен епидидимит) O.I.E.Manual of Diagnostic, Раздел 2.7.8, т.2.2 -РСК (Реакция за свързване на комплемента), т. 2.3 – ELISA метод
Антитела срещу Бруцелоза при ЕПЖ O.I.E.Manual of Diagnostic, Раздел 2.1.4, т.2.3.1 – Роз-бенгал тест, т.2.4 – РСК(Реакция за свързване на комплемента), т.2.5, т. 2.9.1 – ELISA метод
.Антитела срещу Бруцелоза свине  O.I.E.Manual of Diagnostic, Раздел 2.1.4, т.2.3.1 – Роз-бенгал тест, т.2.4 – РСК (Реакция за свързване на комплемента), т.2.5 – ELISA метод
Антитела срещу Лептоспироза O.I.E. Manual of Diagnostic, раздел 2.1.12, т. 2.1-микроскопски аглутинационен тест (МАТ), т. 2.2- ELISA метод
Антитела срещу Ензоотична левкоза O.I.E. Manual, раздел 2.4.10, т. 2.1- ELISA метод
Антитела срещу мукозна болест (вирусна диария) ЕПЖ O.I.E. Manual, раздел 2.4.7, т. 2.2- ELISA метод
Антитела срещу Инфекциозен ринотрахеит/ инфекциозен пустуларен вулвовагинит ЕПЖ O.I.E. Manual, раздел 2.4.12, т. 2.2- ELISA метод
Американски гнилец O.I.E. Manual, раздел 2.2.2, т. 1.3
Нозематоза O.I.E. Manual, раздел 2.2.4, т. 1.1
Антраксни бацили БДС 1323 т. 5.4.3 от 1 до 4
Бактериологично изследване на патологични материали-причинители на червенка, листерии, пастьорели БДС 1323 т. 5.4.4
Бактериологичен метод за установяване на Mycobacterium bovis. OIE Manual , раздел 2.4.6, т.1.1, 1.2.
Салмонели БДС EN ISO 6579-1

Води от плувни басейни

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Риба и рибни продукти

Стартерни култури

Повърхностни и отпадни води

Ядки и продукти от преработката им

Животински мазнини

Инстантни продукти