Животински мазнини

ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Влага БДС 5712
Гранивост на мазнини (реакция на Крайс) ВВЛМ 65
Киселинно число/ киселинност БДС EN ISO 660 т.9.1
Мастни киселини:
-наситени,
-ненаситени(Омега 3,6,9)
-транс изомери
БДС EN ISO 12966-4
Перокисно число БДС EN ISO 3960
Сухо вещество БДС 5712

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Олово, Арсен, Кадмий, Живак БДС EN 15763*

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой аеробни микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
Ентеробактерия БДС ISO 21528-1
БДС ISO 21528-2
Ешерихия коли БДС ISO 16649-1
БДС ISO 16649-2
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
1.4.6. Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:А1
БДС EN ISO 11290-2:А1
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
Кампилобактер БДС EN ISO 10272-1
БДС ISO/ТS 10272-2
Клостридиум перфрингенс БДС EN ISO 7937
Псевдомонас специес БДС EN ISO 13720
Йерсиния ентероколитика БДС EN ISO 10273

Хляб, хлебни изделия и варива

Инстантни продукти

Повърхностни и отпадни води

Варива (зърнено-бобови култури) и продукти от преработката им

Билки и подправки- пресни и сушени

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Животински мазнини

Чай, кафе и какао

Пчелен мед и пчелни продукти