Води от плувни басейни

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване

Химични елементи:

 Алуминий , Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Бор, Кадмий, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Желязо, Олово, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Никел, Фосфор,Калий, Селен, Сребро, Натрий, Стронций,Сяра, Калай, Титан, Волфрам, Ванадий, Цинк и Цирконий

БДС EN ISO 11885*

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС 17335 
Ентерококи БДС 17335, т.8 
Колиформи/фекални колиформи БДС 17335

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Пиво

Пчели и пчелни продукти

Яйца и яйчни продукти

Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Води от плувни басейни

Животински мазнини

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им

Ядки и продукти от преработката им

Билки и подправки- пресни и сушени