Води от плувни басейни

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване

Химични елементи:

 Алуминий , Антимон, Арсен, Барий, Берилий, Бисмут, Бор, Кадмий, Калций, Хром, Кобалт, Мед, Галий, Индий, Желязо, Олово, Литий, Магнезий, Манган, Молибден, Никел, Фосфор,Калий, Селен, Сребро, Натрий, Стронций,Сяра, Калай, Титан, Волфрам, Ванадий, Цинк и Цирконий

БДС EN ISO 11885*

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС 17335 
Ентерококи БДС 17335, т.8 
Колиформи/фекални колиформи БДС 17335

Натриев хлорид технически

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Мляко и млечни продукти

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Хляб, хлебни изделия и варива

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Варива (зърнено-бобови култури) и продукти от преработката им

Ядки и продукти от преработката им

Стартерни култури