Пчели и пчелни продукти

Серологични и микробиологични изпитвания на материали от животни

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Американски гнилец O.I.E. Manual, раздел 2.2.2, т. 1.3.
Нозематоза O.I.E. Manual, раздел 2.2.4, т. 1.1.

Пчелен мед и пчелни продукти

Риба и рибни продукти

Пиво

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Месо и месни продукти

Натриев хлорид технически

Пчели и пчелни продукти

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Ядки и продукти от преработката им

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини