Пчели и пчелни продукти

Серологични и микробиологични изпитвания на материали от животни

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Американски гнилец O.I.E. Manual, раздел 2.2.2, т. 1.3.
Нозематоза O.I.E. Manual, раздел 2.2.4, т. 1.1.

Месо и месни продукти

Билки и подправки- пресни и сушени

Пчелен мед и пчелни продукти

Яйца и яйчни продукти

Повърхностни и отпадни води

Стартерни култури

Инстантни продукти

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Фуражи и фуражни компоненти