Инстантни продукти

Физикохимични методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Оцветители ВВЛМ-LC- 18/td>

Хляб, хлебни изделия и варива

Месо и месни продукти

Мляко и млечни продукти

Болести и неприятели по семенния материал

Пиво

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им

Вино

Хранителни добавки

Яйца и яйчни продукти