Инстантни продукти

Физикохимични методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Оцветители ВВЛМ-LC- 18/td>

Риба и рибни продукти

Хранителни добавки

Води от плувни басейни

Хляб, хлебни изделия и варива

Животински мазнини

Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия

Повърхностни и отпадни води

Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Билки и подправки- пресни и сушени