Инстантни продукти

Физикохимични методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Оцветители ВВЛМ-LC- 18/td>

Фуражи и фуражни компоненти

Повърхностни и отпадни води

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Води от плувни басейни

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Ядки и продукти от преработката им

Хранителни добавки

Инстантни продукти

Болести и неприятели по семенния материал

Мляко и млечни продукти