Натриев хлорид технически

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Влага БДС 8840 т. 2.4
Калиев йодид БДС 8840 т. 2.18
Натриев хлорид БДС 8840  т.2.11
Неразтворими примеси във вода  сол БДС 8840  т. 2.5
Сулфати БДС 8840 т. 2.9

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Ядки и продукти от преработката им

Мляко и млечни продукти

Яйца и яйчни продукти

Чай, кафе и какао

Натриев хлорид технически

Вино

Фуражи и фуражни компоненти

Повърхностни и отпадни води

Води от плувни басейни