Хранителни добавки

Инструментални методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Аминокиселини ВВЛМ-LC- 22
Оцветители ВВЛМ-LC- 18
Водоразтворими витамини
Витамин В1,Витамин В2,
Витамин В3, Витамин В5
Витамин В6, Витамин В7
Витамин В9, Витамин В12
Витамин С
ВВЛМ-LC-16
Мастноразтворими витамини
Витамин А (бета каротен, ретинол) , Витамин Е
Витамин D2, Витамин D3
ВВЛМ-LC-17
Теобромин ВВЛМ-LC- 23

Повърхностни и отпадни води

Яйца и яйчни продукти

Води за питейно-битови цели

Хранителни добавки

Фуражи и фуражни компоненти

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Пчелен мед и пчелни продукти

Пиво

Натриев хлорид технически