Болести и неприятели по семенния материал

Серологични и микробиологични изпитвания на материали от животни

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Определяне заразата на семената от болести БДС 14852, т.1.4.1.
Определяне заразата и повредата на семената от неприятели БДС 14852, т.1.4.1.

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Чай, кафе и какао

Животински мазнини

Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Пиво

Мляко и млечни продукти

Инстантни продукти

Пчелен мед и пчелни продукти

Хляб, хлебни изделия и варива

Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия