Болести и неприятели по семенния материал

Серологични и микробиологични изпитвания на материали от животни

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Определяне заразата на семената от болести БДС 14852, т.1.4.1.
Определяне заразата и повредата на семената от неприятели БДС 14852, т.1.4.1.

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Натриев хлорид технически

Чай, кафе и какао

Яйца и яйчни продукти

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Хранителни добавки

Води от плувни басейни

Ядки и продукти от преработката им