Болести и неприятели по семенния материал

Серологични и микробиологични изпитвания на материали от животни

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Определяне заразата на семената от болести БДС 14852, т.1.4.1.
Определяне заразата и повредата на семената от неприятели БДС 14852, т.1.4.1.

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Ядки и продукти от преработката им

Яйца и яйчни продукти

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Билки и подправки- пресни и сушени

Води за питейно-битови цели

Мляко и млечни продукти

Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Натриев хлорид технически

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)