Вино

Инструментални методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Остатъци от пестициди БДС EN 15662*
Оцветители ВВЛМ-LC- 18*

Варива (зърнено-бобови култури) и продукти от преработката им

Билки и подправки- пресни и сушени

Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия

Чай, кафе и какао

Болести и неприятели по семенния материал

Риба и рибни продукти

Пчели и пчелни продукти

Фуражи и фуражни компоненти

Хляб, хлебни изделия и варива

Месо и месни продукти