Вино

Инструментални методи

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Остатъци от пестициди БДС EN 15662*
Оцветители ВВЛМ-LC- 18*

Вино

Натриев хлорид технически

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Чай, кафе и какао

Стартерни култури

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Пчелен мед и пчелни продукти

Билки и подправки- пресни и сушени

Води за питейно-битови цели

Повърхностни и отпадни води