Консерви месни, растителни и месо -растителни

Органолептични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
1 Кутия: външен вид на опаковката преди отваряне; установяване на бонбаж, хлопащи, вибриращи капаци и дъна. степента на на напълване;вътрешна повърхност на консервите
Съдържание: външен вид; консистенция; миризма; вкус
БДС 1035т. 3
БДС 6916 т.2.1

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Активна киселинност (рН)  БДС 11688
Белтък (протеин) БДС 15438
БДС ISO 1871  
Влага БДС 17257
Въглехидрати (изчислени като разликата между 100% хранителен състав и сумата от мазнини, белтък, пепел и водно съдържание) ВВЛМ 73
Енергийна стойност (изчислена като сума от съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини) ВВЛМ 73
БДС ISO 1871
БДС 6997
БДС 15438
ВВЛМ 72
Захари БДС 7169
Киселинно число/ киселинност БДС 6996 т.4
Мазнини БДС 6997
Мастни киселини:
-наситени,
-ненаситени(Омега 3,6,9)
-транс изомери
БДС EN ISO 12966-4
Натриев хлорид БДС 7168 т.4
Сурова целулоза (влакнини) БДС ISO 5498
Сухо вещество БДС 15437
БДС 17257

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Консерванти :
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
ВВЛМ 75
Подсладители :
Ацесулфам К
Аспартам
Захарин
Цикламат
Сукралоза
Неохесперидин
ВВЛМ- LC-75* ВВЛМ 75
Остатъци от пестициди ВВЛМ-LC- 26
Оцветители ВВЛМ-LC- 18
Химични елементи:
Олово, Арсен, Кадмий, Живак
БДС EN 15763

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Термостатично изпитване БДС 1035, т.3.4
БДС 6916 т 2.3
Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми БДС 1035 , т.5.9.1
БДС 6916 т.4.1
Мезофилни  анаеробни микроорганизми БДС 1035 , т.5.9.2
БДС 6916, т.4.2

Инстантни продукти

Фуражи и фуражни компоненти

Пиво

Пчелен мед и пчелни продукти

Пчели и пчелни продукти

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Болести и неприятели по семенния материал

Хляб, хлебни изделия и варива

Води за питейно-битови цели