Билки и подправки- пресни и сушени

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Микотоксини :
Афлатоксин В1
Афлатоксин В2
Афлатоксин G1
Афлатоксин G2
Сума от афлатоксини  (В1, В2, G1, G2)
ВВЛМ –LC-14
Деоксиниваленол ВВЛМ –LC-14
Зеараленон ВВЛМ –LC-14
Охратоксин А ВВЛМ –LC-14
Т2 токсин ВВЛМ –LC-14
Фумонизин В1
Фумонизин В2
Сума от фумонизини  (В1, В2)
ВВЛМ –LC-14*
НТ 2 токсин ВВЛМ –LC-14
Остатъци от пестициди ВВЛМ-LC- 26
Химични елементи:
Олово, Арсен, Кадмий, Живак
БДС EN 1576
Водоразтворими витамини
Витамин В1,Витамин В2,
Витамин В3, Витамин В5
Витамин В6, Витамин В7
Витамин В9, Витамин В12
Витамин С
ВВЛМ-LC-16
Мастноразтворими витамини
Витамин А (бета каротен, ретинол), Витамин Е
Витамин D2, Витамин D3
ВВЛМ-LC-17

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Ешерихия коли БДС  ISO 16649-1
БДС  ISO 16649-2 
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1
БДС EN ISO 11290-2
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2

Ядки и продукти от преработката им

Месо и месни продукти

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Пчели и пчелни продукти

Болести и неприятели по семенния материал

Води за питейно-битови цели

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Животински мазнини

Хляб, хлебни изделия и варива

Хигиена на контактни повърхности/ смивки