Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им (8)

Физикохимични изпитвани

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Белтък (протеин) БДС EN 12135
Водно съдържание БДС 17257
Въглехидрати (изчислени като разликата между 100% хранителен състав и сумата от мазнини, белтък, пепел и водно съдържание) ВВЛМ
Енергийна стойност (изчислена като сума от съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини) ВВЛМ
ВВЛМ 72
Захари БДС 7169
Киселинно число/ киселинност БДС 3485 т.3.5
Мазнини БДС 6997
Пепел БДС EN 1135
Сухо вещество БДС EN 12145
БДС 17257
Нитрити ВВЛМ 51
Нитрати ВВЛМ 50

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Консерванти:
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
ВВЛМ 75
Подсладители:
Ацесулфам К
Аспартам
Захарин
Цикламат
Сукралоза
Неохесперидин
ВВЛМ- LC-75,  ВВЛМ 75
ВВЛМ 76
Остатъци от пестициди БДС EN 15662
Оцветители ВВЛМ-LC- 18
Елементен анализ:
Олово, Арсен, Кадмий, Живак
БДС EN 15763

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Бацилус цереус БДС EN ISO  7932
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
Ентеробактерия БДС  ISO 21528-1
БДС  ISO 21528-2
Ешерихия коли БДС  ISO 16649-1
БДС  ISO 16649-2 
БДС EN ISO 16649-3   
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1: А1
БДС EN ISO 11290-2:А1
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1  
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2

Фуражи и фуражни компоненти

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Повърхностни и отпадни води

Билки и подправки- пресни и сушени

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Стартерни култури

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им

Мляко и млечни продукти

Болести и неприятели по семенния материал

Животински мазнини