Стартерни култури

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Елементен анализ:Олово, Арсен, Кадмий, Живак БДС EN 15763

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
Ентеробактерия БДС  ISO 21528-1
Ешерихия коли БДС  ISO 16649-1 
БДС  ISO 16649-2
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:А1
БДС EN ISO 11290-2:А1
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
 Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2
Кампилобактер БДС EN ISO 10272-1 
БДС  ISO/ТS 10272-2  
Клостридиум  перфрингенс БДС EN ISO 7937 
Общ брой соматични клетки БДС EN ISO 13366-1
Лактобацилус булгарикус БДС  ISO  7889
Стрептококус термофилус БДС  ISO  7889
Активност на закваската БДС 10945

Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.

Яйца и яйчни продукти

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Води за питейно-битови цели

Пчели и пчелни продукти

Пиво

Стартерни култури

Инстантни продукти

Животински мазнини

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби