Варива (зърнено-бобови култури) и продукти от преработката им

Физикохимични изпитвани

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Белтък (протеин) БДС13490
БДС ISO 1871
Влага Регламент (ЕС) № 152 Приложение III
т.А
ISO 24557
БДС EN ISO 712
Въглехидрати (изчислени като разликата между 100% хранителен състав и сумата от мазнини, белтък, пепел и водно съдържание) ВВЛМ 73
Енергийна стойност (изчислена като сума от съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини) БДС ISO 1871
ВВЛМ 72
Захари )
БДС 7169
Мазнини БДС EN ISO 659
Мастни киселини:
-наситени,
-ненаситени(Омега 3,6,9)
-транс изомери
БДС EN ISO 12966-4
Пепел БДС EN ISO 2171
Складови вредители БДС 15335
Сурова целулоза (влакнини) БДС ISO 5498
Сухо вещество Регламент (ЕС) № 152 Приложение III,т.А
Хранителни влакнини (фибри) ВВЛМ –ФХ-67, БДС 7168 т.4

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Микотоксини :
Афлатоксин В1
Афлатоксин В2
Афлатоксин G1
Афлатоксин G2
Сума от афлатоксини  (В1, В2, G1, G2)
ВВЛМ –LC-14
Афлатоксин В1 ВВЛМ 9
Деоксиниваленол ВВЛМ –LC-14
ВВЛМ 8 (10)
Зеараленон ВВЛМ –LC-14
ВВЛМ 7
Охратоксин А ВВЛМ –LC-14
ВВЛМ 6
Т2 токсин ВВЛМ –LC-14
ВВЛМ 10
Фумонизин В1
Фумонизин В2
Сума от фумонизини  (В1, В2)
ВВЛМ –LC-14
Сума от фумонизини  (В1, В2) ВВЛМ 11
НТ 2 токсин ВВЛМ –LC-14
Остатъци от пестициди БДС EN 15662
Химичнш елементи:
Олово, Арсен, Кадмий, Живак
БДС EN 15763
Водоразтворими витамини:
Витамин В1,Витамин В2,
Витамин В3, Витамин В5
Витамин В6, Витамин В7
Витамин В9, Витамин В12
Витамин С
ВВЛМ-LC-16

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
Ентеробактерия БДС  ISO 21528-1
БДС  ISO 21528-2
Ешерихия коли

БДС  ISO 16649-1 
БДС  ISO 16649-2 
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-2
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
БДС ISO 21527-2

Води от плувни басейни

Риба и рибни продукти

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Чай, кафе и какао

Вино

Болести и неприятели по семенния материал

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Инстантни продукти

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Билки и подправки- пресни и сушени