Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
ВВЛМ 13
Ентеробактерия БДС  ISO 21528-1
БДС  ISO 21528-2
ВВЛМ 13
Ешерихия коли БДС  ISO 16649-2
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1  
ВВЛМ 13
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-2
ВВЛМ 13
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
Колиформи ISO 4832
ВВЛМ 13

Хляб, хлебни изделия и варива

Пчели и пчелни продукти

Пчелен мед и пчелни продукти

Яйца и яйчни продукти

Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

Води за питейно-битови цели

Месо и месни продукти

Стартерни култури

Билки и подправки- пресни и сушени

Натриев хлорид технически