Риба и рибни продукти

ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
1 външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, повърхност, форма, странични примеси БДС 7682

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Активна киселинност (рН)  БДС 1323 т.2.3.1
Амоняк по Ебер БДС 9368 т.1.8.
Амоняк по Неслер БДС 1323 т.2.3.5
Белтък (протеин) БДС 9374 т.2
Влага БДС 5712
Въглехидрати (изчислени като разликата между 100% хранителен състав и сумата от мазнини, белтък, пепел и водно съдържание) ВВЛМ 73
Гранясване на мазнини в мускулатурата БДС 9368 т.1.13.
Енергийна стойност (изчислена като сума от съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини) БДС 9374 т.2
БДС 9368 т.2.2
ВВЛМ 73
ВВЛМ 72
Захари ВВЛМ 71
Летливи бази (ОКЛАВ) Регламент 2074** Приложение II, Раздел II, Глава III
Мазнини БДС 9368 т.2.2
Мастни киселини:
-наситени,
-ненаситени(Омега 3,6,9)
-транс изомери
БДС EN ISO 12966-4
Натриев хлорид БДС 7168 т.4
Пепел БДС 9373
Сухо вещество БДС 5712
Хлориди БДС 7168 т.4

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Консерванти:
Бензоена киселина
Сорбинова киселина
ВВЛМ 75
Хистамин ВВЛМ-LC- 19 
Остатъци от фармакологични  субстанции ВВЛМ-LC- 20
Остатъци от пестициди ВВЛМ-LC- 25
Химични елементи:
Олово, Арсен, Кадмий, Живак
БДС EN 15763
Мастноразтворими витамини
Витамин А (бета каротен, ретинол), Витамин Е
Витамин D2, Витамин D3
ВВЛМ-LC-17

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Общ брой  аеробни  микроорганизми БДС EN ISO 4833-1
Ентеробактерия БДС  ISO 21528-1
БДС  ISO 21528-2
Ешерихия коли БДС  ISO 16649-1 
БДС  ISO 16649-2 
БДС EN ISO 16649-3
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Листерия моноцитогенес БДС EN ISO 11290-1:А1
БДС EN ISO 11290-2:А1
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1
БДС EN ISO 6888-3+А1
Колиформи ISO 4831
ISO 4832
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1
Клостридиум  перфрингенс БДС EN ISO 7937
Наличие на антибиотици ВВЛМ 43

Фуражи и фуражни компоненти

Пиво

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Месо и месни продукти

Натриев хлорид технически

Варива (зърнено-бобови култури) и продукти от преработката им

Ядки и продукти от преработката им

Повърхностни и отпадни води

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Зърнено-житни култури и продукти от преработката им