Пчелен мед и пчелни продукти

ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
1 външен вид, цвят, аромат, вкус, консистенция, механични примеси, кристализация, бистрота Наредба № 48, ДВ бр.103/25.11.203,т.1

Физикохимични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Влага Наредба №48 т.3
Диастазна активност Наредба № 48/2003, ДВ бр. 103/25.11.2003, т. 7
Електропроводимост Наредба № 48/2003, ДВ бр. 103/25.11.2003, т. 5
Захароза БДС 3050, т. 2.4.
Механични примеси Наредба №48, ДВ  бр. 103/25.11.2003 т.1.
Неразтворими примеси БДС EN ISO 663 (11)
Наредба №48 , ДВ  бр.103/25.11.2003, т.4.
Редуциращи захари/инвертна захар БДС 3050, т. 2.3
Свободна киселинност Наредба №48, ДВ  бр. 103/25.11.2003 т.6.
Хидроксиметил фурфорол (ХМФ) Наредба № 48/2003, ДВ бр. 103/25.11.2003, т. 8.1.
Остатъци от фармакологични  субстанции ВВЛМ-LC- 20

Инструментални изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Остатъци от фармакологични субстанции ВВЛМ-LC- 20
Олово, Арсен, Кадмий, Живак БДС EN 15763

Микробиологични изпитвания

# Вид на изпитване / характеристика Методи за изпитване
Салмонела БДС EN ISO 6579-1
Коагулазо-положителни стафилококи БДС EN ISO 6888-1+А1

Риба и рибни продукти

Хигиена на контактни повърхности/ смивки

Безалкохолни напитки, боза и бутилирани минерални води (натурални, изворни и трапезни)

Консерви месни, растителни и месо -растителни

Хранителни добавки

Чай, кафе и какао

Води от плувни басейни

Болести и неприятели по семенния материал

Материали от животни, кръвен серум, мляко, вътрешни органи и фекални проби

Пчели и пчелни продукти